Vrijwilligers

VRIJWILLIGER BIJ DE 27 STE KEILER

Ruim tweehonderd sporters kijken uit naar een fantastische Keiler zaterdag. En nu ook naar de Jeugdkeiler op vrijdag 31 mei. Met vrijwel evenveel vrijwilligers wordt dat mogelijk gemaakt. Niet alleen sportverenigingen zoals de zwem- en polo club, TC de Volharding, FCC de Volharding, de Scouting bemensen een proef. Ook een heel peloton vrijwilligers bemenst proeven, registreert de tijd, zorgt voor de catering, regelt het verkeer en bewaakt de veiligheid. Mooi dat de Keiler ook op deze manier mensen bij elkaar brengt. Iedere vrijwilliger levert een maatschappelijke bijdrage en levert een prestatie. En bovendien verbindt de Keilerdag enorm. We kunnen niet zonder jouw hulpals vrijwilliger. Jong of oud, man of vrouw. Goed of iets minder goed in de motoriek. Hele of halve dag. Voor iedereen valt er wat te doen!

Kortom, de Nunspeetse Keiler kan niet draaien zonder het enthousiasme en de belangeloze inzet van vrijwilligers. Kun je op 01 juni en/of 31 mei 2024 een steentje bijdragen? Of weet je nog iemand die tijdens dit mooie evenement niet mag ontbreken? Laat het ons weten.

De Nunspeetse Keiler is voor leerlingen van middelbare scholen een officieel erkende maatschappelijke stage

Opgeven vrijwilligers, mailtje is voldoende.
email      vrijwilligers@nunspeetsekeiler.nl