Organisatie

LIONS CLUB

De Strijd om de Nunspeetse Keiler is een initiatief van de Lions Club Nunspeet.

Het doel van deze 35 leden tellende organisatie is het bevorderen van wederzijds begrip en verdraagzaamheid tussen mensen en het dienen van het algemeen welzijn in onze maatschappij, onder het motto ‘We Serve’. De verschillende activiteiten die worden georganiseerd hebben als uitgangspunten vriendschap, persoonlijke inzet en professionele inbreng van haar leden.

Lions Clubs International is in 1917 in de Verenigde Staten van Amerika opgericht en is ’s werelds grootste organisatie van serviceclubs. De organisatie telt, verspreid over 46.000 clubs, wereldwijd 1,35 miljoen leden in 190 landen.