Privacy Verklaring De Nunspeetse Keiler

Privacy Verklaring De Nunspeetse Keiler
[gebaseerd op de Wet Algemene Verordening Gegevensbeheer]

In deze verklaring wordt vastgelegd hoe de Organisatie van De Nunspeetse Keiler omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens.

Begrippen:

 1. De Organisatie betreft de Lions Club Nunspeet gevestigd te Nunspeet, organisator van De Nunspeetse Keiler
 2. Onder persoonsgegevens wordt in het kader van De Nunspeetse Keiler verstaan, achternaam, voornaam, adresgegevens, e-mail adres, IBAN-nummer, telefoonnummer.
 3. Inschrijfformulier is het inschrijfformulier voor een evenement van de De Nunspeetse Keiler.
 4. Een bewerkingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de Organisatie en de ontvanger van de gegevens. Dit zal worden opgesteld voor zover dit van toepassing zal zijn.
 5. Wanneer je meedoet aan de De Nunspeetse Keiler, worden je persoonsgegevens verzameld op basis van de grondslag overeenkomst. Voor deelname aan de wedstrijd kunnen jouw gegevens nodig zijn om de inschrijfkosten af te schrijven, de categorie indeling te bepalen en je behaalde resultaten te verwerken in de uitslagen.

Persoonsgegevens:

 • Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
 • De persoonsgegevens van deelnemers worden gebruikt om op de juiste manier een evenement te kunnen organiseren en uitslagen correct te kunnen verwerken en op te maken.
 • De persoonsgegevens van sponsors worden gebruikt om sponsor activiteiten bij onze evenementen goed tot uitvoer te brengen.
 • De persoonsgegevens van vrijwilligers worden gebruikt om de vrijwilligers te informeren over hun taak en werkzaamheden.
 • De persoonsgegevens zijn in te zien door de Organisatie die deze nodig heeft om hun taak uit te voeren.
 • In dit bestand zijn de onder punt 2 verstrekte gegevens verwerkt en opgeslagen.
  Deze gegevens zijn nodig voor het goed kunnen organiseren van evenementen door de Organisatie; namelijk voor startnummers, voor verwerken uitslagen, voor sturen nieuwsbrieven, voor contacten sponsors, voor correspondentie en telefoonnummer voor het maken van afspraken en onderhouden van contacten. De gegevens staan op een computer die met een wachtwoord is beveiligd.
 • De persoonsgegevens worden NIET verspreid aan derden; dit zijn anderen, die niet nodig zijn om onze evenementen te organiseren.
 • De persoonsgegevens worden gedeeld met de Organisatie, die deze gegevens voor hun taak nodig hebben. De bankgegevens worden 7 jaar bewaard.
   

Wat zijn uw rechten.

 • U heeft het recht de De Nunspeetse Keiler te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt. De Nunspeetse Keiler zal op dit verzoek (schriftelijk/e-mail) binnen vier weken reageren. Vervolgens kunt u de De Nunspeetse Keiler verzoeken deze gegevens aan te vullen of te verbeteren.

 

Inschrijfformulier:
Indien iemand deelneemt aan een evenement van de De Nunspeetse Keiler zal zij of hij daartoe een inschrijfformulier moeten invullen of digitaal zich moeten aanmelden, waardoor men (door de inschrijving) akkoord gaat met het verwerken en opslaan van de gegevens genoemd in punt 2 van deze verklaring. Voor kinderen onder de 16 jaar, gaan de ouders (mede) akkoord met het verwerken en opslaan van de gegevens, genoemd in punt 2 van deze verklaring.
Het inschrijfformulier zal tevens verwijzen naar deze verklaring privacy beleid van de De Nunspeetse Keiler. Deze privacy verklaring is in te zien op de site en zal aanwezig zijn in het inschrijflokaal van de evenementen.

 

Foto’s:
Bij evenementen georganiseerd door De Nunspeetse Keiler kunnen foto’s of video opnames worden gemaakt van de deelnemers. Dit beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt voor de nieuwsbrief, website, PR-materiaal, berichten in kranten en op facebook, twitter, intstagram of een presentatie bij volgende evenementen van de De Nunspeetse Keiler.
De deelnemer verleent door inschrijving bij een evenement bij voorbaat toestemming aan de Organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond inzet gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke waarop de deelnemer zichtbaar is. Indien de deelnemer hier bezwaar tegen heeft zal de deelnemer dit schriftelijk kenbaar moeten maken aan de Organisatie en zullen de foto’s van hem of haar niet worden gebruikt of ,waar mogelijk, worden verwijderd.

 

Is De Nunspeetse Keiler voor andere websites verantwoordelijk via onder andere de advertenties?:
De website van De Nunspeetse Keiler kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifieke aspect van de website De Nunspeetse Keiler. Dit betekent niet automatisch dat De Nunspeetse Keiler verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren daarvan. De Nunspeetse Keiler is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

 

Welke informatie wordt verzameld:
De Nunspeetse Keiler maakt gebruik van Google Analytics. Via dit systeem worden gegevens over het bezoek gedrag van de website van De Nunspeetse Keiler verzameld. Hiermee kan de Organisatie zien hoe de bezoekers de website gebruiken en waardoor de vereniging de website kan verbeteren.

 

Data lek:
Bij een eventuele data lek, zal de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis worden gesteld.

Indien blijkt, dat alleen gegevens zijn gelekt, die slechts geringe kans geven op schending van rechten van betrokkenen, dan zal Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld. [art. 33.1 van het AVG]

In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal de secretaris daarvan een registratie bijhouden.
De De Nunspeetse Keiler zal op termijn naast deze regels nog een aparte protocol ontwikkelen hoe men dient om te gaan met data lek. Ook zal er nog een privacyreglement opgesteld worden. Dit met name voor de bestuurders en ondersteunende personen die omgaan met de persoonsgegevens van de Organisatie.

 

Functionaris gegevensbescherming:
Als Organisatie zijn we vrijgesteld van genoemde functionaris. 

 

Wijzigingen
Organisatie de De Nunspeetse Keiler behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Dit zal gedurende de aanloop naar het ingaan van de AVG, per 25 mei 2018, met regelmaat gebeuren en ook in de tijd daarna.
Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van De Nunspeetse Keiler.

 

Dit document heet “privacy Verklaring De Nunspeetse Keiler” en is vastgesteld op 1 juli 2018

432