Nieuwsbrief-Header-2020.png

64 Teams aan de start, 17 teams op de reservelijst

Op 2 januari hebben wij jullie geïnformeerd over de overweldigende belangstelling voor de 25e Keiler.

Na onder andere het opschonen van de dubbele inschrijvingen, is op dit moment het aantal teams dat wil deelnemen uiteindelijk 81.

Dit zijn er nog nooit zoveel geweest; in de periode 2010 t/m 2016 waren het er  gemiddeld 50 … vorig jaar hadden we 70 inschrijvingen waarvan er na afvallen van 6 teams uiteindelijk 64 zijn gestart.

Het is alleen in 2017 voorgekomen dat we een paar teams hebben moeten teleurstellen omdat er geen startplaatsen meer waren.

We hebben deze week besloten in ieder geval weer 64 teams aan de start te laten verschijnen, net zoals de afgelopen twee jaar.

De inschrijvingen zijn deze week geupdated en staan op www.nunspeetsekeiler.nl.

Dit betekent tot onze grote spijt, dat er op dit moment 17 teams op de reservelijst staan (16 herenrecreanten en 1 heren sport)

Voor deze teams is dit een grote teleurstelling, temeer dit ook teams zijn met sporters die een keer de Keiler hebben gewonnen en / of al enorm vaak hebben meegedaan.

Mogelijk ontstaat er voor de teams op de reservelijst nog ruimte voor deelname, als gevolg van het afvallen van teams.

Mocht dit bij jullie team het geval zijn, informeer ons dan zo snel mogelijk, dan kan een team van de reservelijst doorschuiven !

Verdeling over de klassen

De inschrijvingen van de herenteams zijn goed verdeeld over de klassen; Herenrecreanten 20,
Herensport 20 en 5 wedstrijdteams.

Bij de dames is dit anders ….. op het winnende team van vorig jaar na, hebben alle teams zich ingeschreven in de Recreantenklasse.

Wij hebben inmiddels contact gezocht met de dames recreanten teams om te bekijken of zij willen doorschuiven naar de Sportklasse.

Inschrijfprocedure

Bij de toekenning van de 64 inschrijvingen hebben wij de inschrijfprocedure van de afgelopen jaren gevolgd, zoals van te voren gecommuniceerd en in de nieuwsbrief van 2 januari nader toegelicht.

Bepalend is het tijdstip van binnenkomst van de inschrijving op onze site, per klasse.

Er bestaat her en der onduidelijkheid over de inschrijfvolgorde en over de teams van sponsoren, waarover een aantal teams contact met ons heeft gezocht.

Tot op heden hebben wij voor de eventsponsoren altijd één startplaats en voor de hoofdsponsor meerdere startplaatsen vrij gehouden. Hiervan werd wisselend gebruik gemaakt.

Op deze manier hebben we sponsoren langdurig aan de Keiler weten te verbinden, wat voor de continuïteit van het evenement van belang was en is. 

Dit jaar hebben we voor het eerst te maken met zowel een toename van sponsoren met een deelnemend team, als met een enorme belangstelling van teams in het algemeen. 

Deze samenloop leidt ertoe dat de reservelijst ongebruikelijk lang is. 

Maar de Keiler blijft zoals altijd in beweging; voor 2021 zullen we bekijken of de gehanteerde werkwijze aangepast moet worden.

64 teams: waarom niet meer ?

Met regelmaat wordt aan de Keilerorganisatie de vraag gesteld waarom er gewoon niet meer dan 64 teams kunnen starten.

We zouden dat graag willen, maar de doorlooptijd van de start van het eerste team tot het finishmoment van het laatste team wordt dan te lang.

Veel vrijwilligers zetten zich nu al vanaf 8:00 uur tot 16:30 uur in, en het is niet opportuun dit te verlengen.

Daarnaast hebben wij te maken met de benodigde verwerkingstijd en controles van de lustijden tussen de laatste finish en de prijsuitreiking, waardoor uitloop aan het eind van de dag ook niet gewenst is.

Inloggen op de site

Mocht je problemen hebben met het inloggen op de site, stuur dan even een e-mail naar redactie@nunspeetsekeiler.nl.

De inlog-gevens worden dan zsm opnieuw gestuurd.

Logo Jeugdkeiler Final

Jeugdkeiler

We hebben inmiddels 13 jeugdteams die zich hebben ingeschreven voor de Jeugdkeiler waaraan maximaal 24 teams kunnen meedoen.

Dus mocht je nog sportieve kinderen, buren, neefjes, nichtjes hebben, laat ze zich aanmelden via de site !

Meer info over de jeugdkeiler is te vinden via  https://www.nunspeetsekeiler.nl/jeugd-keiler/.

Sponsoren


 


 


 


 


 

Deze nieuwsbrief is mogelijk gemaakt door Wielink Websolutions

Volg zizoz

fb

Bekijk de webversie