Voor een goed doel

Sporters sluiten vriendschappen voor het leven, sponsors zijn opvallend betrokken en het publiek wil niets van het spektakel missen.

Het evenement biedt echter meer. Na aftrek van de kosten gaat de opbrengst naar een goed doel.

Sporten is voor iedereen

Vooraf is al bepaald dat een belangrijk deel van de opbrenst van de Keiler 2016 zal gaan naar het Jeugdsportfonds Nunspeet. Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en/of benodigde sportattributen. 

De verantwoording en uitvoering van donnaties aan goede doelen verloopt via de de Stichting Lions Foundation Nunspeet op  www.lions.nl/nunspeet. Daar vindt u ook de jaarverslagen van de afgelopen jaren waarin opbrengsten en donaties van de stichting worden verantwoord.

Elk goede doel kan zelf een aanvraag doen bij de ‘fundspending commissie’ van de Lions Club Nunspeet, die het verzoek beoordeelt op basis van vastgelegde criteria. Die criteria zijn ook vermeld in het jaarverslag van de Stichting Lions Foundation Nunspeet  dat is eveneens in te zien en  te downloaden op www.lions.nl/nunspeet.

213